Gronden kleine hoeveelheden

Gronden kleine hoeveelheden zijn gronden afkomstig van kleine werven of projecten die geen verdacht karakter vertonen.(max. 250 m³) Deze gronden hoeven niet vergezeld te zijn van een Technisch Verslag. Wel moet voor elke vracht die wordt aangevoerd dit document (PDF) volledig worden ingevuld.

Indien men bij aflevering van de grond door de Top-Verantwoordelijke verdachte stoffen aantreft, kan Uw grond steeds geweigerd worden of appart bemonsterd worden. De max. hoeveelheid stenen voor deze gronden is 25%.

contacteer ons