Boomplantsubstraat

Lava, natuurbims en verschillende kleisoorten

Boomplantsubstraat is een uniek mengsel,hoofdzakelijk bestaande uit lava,natuurbims en verschillende kleisoorten. Aangevuld met mycorrhiza en andere groeistimulaties zorgt dit substraat voor een uitmuntende groei van bomen en heesters in de meest moeilijke omstandigheden. Dit mengsel kan zijn eigen waterhuishouding regelen door zowel drainerend dan als waterberging te fungeren, en dat zelfs in extreme omstandigheden zijn zuurstof behoudt. Aangezien dit mengsel een uitstekende belasting kan verdragen kunnen bomen zelfs tot vlakbij de verharding worden geplaatst zonder dat de groei van de boom na jaren deze verharding vervormt of aantast. Dit mengsel is in de fractie 0/16 en 0/32 verkrijgbaar.