Teelaarde

Zand-, zandleem- en leemgronden

Teelaarde of teelgrond is ons basisproduct en kan gebruikt worden voor ophoging en aanleg van tuinen en gazonperken, opvullen van plantvakken en is structuurverbeterend. Door de uitstekende ligging beschikken wij over zowel zand-, zandleem - als leemgronden. Deze gronden worden verrijkt met compost en bladgrond en bevatten voldoende humus waardoor bijkomende bemesting overbodig is.

Deze teelaarde verrijkt het bodemleven en voldoet qua samenstelling aan de eisen van SB 250. Onze teelaarde wordt steeds met de nodige milieu attesten overhandigd.Wij voldoen zowel aan de Vlaamse-, Brusselse- als Waalse normen op milieutechnisch vlak. Soortelijk gewicht : 1500 kg / m³