Molmaarde

Voor rozenperken, buxus e.a.

Molm is een samenstelling van gedroogd koemest, champignonmest en turf. Door het opmengen verbetert de Ph,de structuur en het bodemleven van deze grond die de uitstekende voedingsbodem wordt voor de meeste moestuinen, plant-& bloemperken. Bevat zowel snelle, middelsnelle als langzaam vrijkomende stikstof waardoor een lange werking van de voedingsbodem wordt gegarandeerd.

Buxus, rozen en fruitbomen zijn enkele die deze molmaarde weten te waarderen. Voor het verbeteren van de structuur van zwaardere gronden bieden wij deze molm ook afzonderlijk aan. Soortelijk gewicht molmaarde : 1000 kg / m³