Bomenzand

Eéntoppig bomenzand

Bomenzand en ééntoppig bomenzand is een mengsel van ééntoppig zand en diverse kwalitatief hoogwaardige grondstoffen. Door de hoekige structuur en de samenstelling van het zand is het mogelijk het zand te verdichten zonder dat de macroporiën verdwijnen. De eentoppigheid van de zandkorrels geven dit mengsel een open structuur. Hierdoor wordt een stabiele groeiplaats gevormd die zwaardere belasting prima verdraagt. Indien men het zuurstofgehalte en de groeimogelijkheid van de boom voorop plaatst ten opzichte van de bovengrondse belastbaarheid kan men het ééntoppig bomenzand gaan opmengen met lava en natuurbims,meestal worden hier de kleinere lavafracties voor gebruikt. Het ééntoppig bomenzand is ondertussen ook opgenomen in het typebestek 250 voor de wegenbouw en wordt dan ook door de meeste studiebureaus voorgesteld.

Bomenzand is toepasbaar bij aanplanting in verharding of in de nabijheid van verhardingen. Deze toepassing vraagt specifieke wijze van aanbrengen, met name worden eisen gesteld aan de verdichting.

Net zoals bomengrond is één van de bestanddelen lava (25%), bij bomenzand is dit 0/8 of0/3 lava om voldoende draagkracht te voorzien voor de verharding,anderzijds heeft de lava een gunstige invloed op het wortelen van de boom wat toch zeer belangrijk is. Diepe worteling bevorderd de stevigheid van de boom en voorkomt het opwroeten van de verharding. voldoende diep en wijd aanvullen rond de bomen is hier dus van belang. Soortelijk gewicht 950 tot 1200 kg / m³.

Bekijk via onze PDF meer informatie over bomenzand!