Bomengrond

Bomen en hagen

Bomengrond is bestemd voor bomen en hagen die komen te staan in open grond zoals plantsoenen en parken, zonder enige verharding in de buurt.

Dit mengsel bevat ook Lava 0/8 of 0/16 dewelke een goede zuurstofvoorziening en waterbergingscapaciteit heeft. door te planten in bomengrond wordt de wortelontwikkeling sterk bevorderd. Deze samenstelling kan steeds worden aangepast aan boomsoort, zo vragen fruitbomen een hogere Ph waarde dan bv. haagbeuk. Soortelijk gewicht : 1000 kg / m³